naprawiamkonsole.pl Naprawa konsol Nintendo Switch, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox 360/One, PS3 oraz padów serwis Wrocław

Regulamin wykonania usługi

REGULAMIN UMOWY SERWISOWEJ:

 • Umowa Serwisowa jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu i nie będzie wydawany duplikat oraz inny dokument zastępczy. NAPRAWIAMKONSOLE.PL wyda sprzęt osobie okazującą oryginał Umowy Serwisowej i nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z tego zdarzenia.
 • Dla klientów zlecających naprawę za pośrednictwem firm kurierskich takim dokumentem jest oryginał listu przewozowego. Nadawca przesyłki do serwisu traktowany jest jako zlecający wykonanie naprawy i tym samym akceptuje warunki Umowy Serwisowej.
 • Klient oświadcza, że wykonał kopie danych na innych nośnikach nie będących elementem sprzętu przekazywanego do serwisu.
 • Klient zobowiązany jest do przekazania do NAPRAWIAMKONSOLE.PL kompletnego sprzętu w szczególności dotyczy to zamontowanych dysków twardych
 • NAPRAWIAMKONSOLE.PL nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów podczas wykonywania czynności serwisowych oraz nie jest zobowiązany do utworzenia kopii ani do odtworzenia oryginalnej zawartości dysku po naprawie.
 • Wykonanie naprawy może wymagać formatowania lub wymiany nośników magnetycznych skutkiem czego możliwa jest utrata danych.
 • W jakimkolwiek przypadku utraty danych NAPRAWIAMKONSOLE.PL nie jest zobowiązana do odzyskania utraconych danych.
 • NAPRAWIAMKONSOLE.PL nie bierze odpowiedzialności za legalność oprogramowania oraz danych zainstalowanych na sprzęcie oraz nośnikach klienta.
 • Klient oświadcza, że zainstalowane dane na sprzęcie przekazanego do serwisu są jego własnością.
 • Sprzęt zostanie zdiagnozowany i naprawiany tylko pod kątem usterki podanej przez Klienta. Inne usterki wykryte podczas i po naprawie sprzętu będą naprawiane zgodnie z cennikiem i traktowane jako nowa umowa serwisowa. 
 • W naszym serwisie pobierana jest opłata za diagnozę w wysokości 150 zł NETTO informacja zawarta w cenniku.(cena dotyczy konsol)
 • Ze względu na specyfikę technologii SMD i BGA, w której część podzespołów jest wykonana, NAPRAWIAMKONSOLE.PL zastrzega możliwość zwrotu klientowi nienaprawionego sprzętu o odmiennych objawach niż został przyjęty. Próba naprawy, regeneracji układów takiej technologii nie zawsze jest skuteczna. Niekiedy naprawa może być wykonana tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny jeśli taki jest dostępny lub wymianę całego podzespołu na nowy.
 • Termin zakończenia naprawy może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od firmy NAPRAWIAMKONSOLE.PL w szczególności uwarunkowany jest dostępnością odpowiednich części oryginalnych bądź zamienników.
 • Klient zobowiązany jest do odbioru sprzętu nie później niż w terminie 14 dni od daty pierwszego wezwania do odbioru. W przypadku nie odebrania sprzętu w terminie 14 dni od daty pierwszego wezwania do odbioru, NAPRAWIAMKONSOLE.PL naliczać będzie karę umowną w wysokości 25 zł brutto za każdy dzień zwłoki, a po 30 dniach zwłoki NAPRAWIAMKONSOLE.PL przystąpi do bezpłatnej utylizacji sprzętu w imieniu Klienta.
 • Oddający sprzęt oświadcza, że nieodebranie sprzętu w terminie 30 dni od pierwszego wezwania do odbioru jest jego oświadczeniem woli o bezpłatnym przeniesieniu prawa własności na rzecz NAPRAWIAMKONSOLE.PL sprzętu przekazanego do serwisu.
 • NAPRAWIAMKONSOLE.PL udziela od 7 dni do 6 miesięcy gwarancji, w zależności od rodzaju usterki na wykonaną usługę – licząc od daty zakończenia naprawy.
 • Wyjątek stanowią naprawy sprzętu po zalaniu oraz sprzęt naprawiany w innych serwisach lub przez inne nie doświadczone osoby, na które NAPRAWIAMKONSOLE.PL udziela gwarancji 7 dni od daty zakończenia naprawy.
 • NAPRAWIAMKONSOLE.PL nie udziela gwarancji na sprzęt, w którym odstąpiono od naprawy z jakichkolwiek przyczyn.
 • Datą zakończenia naprawy jest dzień wysłania do klienta powiadomienia o możliwości odbioru sprzętu.
 • Podane ceny są poglądowe a serwis zastrzega sobie prawo do ich zmiany

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego